Α΄ Λυκείου
Προετοιμαζόμαστε για να μη αιφνιδιαστούμε!
Δημιουργία κριτικής σκέψης
Εξάσκηση στον γραπτό λόγο

Νέο πρωτοποριακό Πρόγραμμα Σπουδών και διδασκαλίας προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες.
Η μετάβαση των μαθητών από το Γυμνάσιο στο Λύκειο αποδεδειγμένα είναι αυξημένης δυσκολίας.
Η Α' Λυκείου είναι τάξη εξοικείωσης και προσανατολισμού.

Η ύλη της Α' Λυκείου με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητική και χρειάζεται ειδική εκπαιδευτική αντιμετώπιση.
Eπιπλέον, τα θέματα στις προαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου επιλέγονται τυχαία από Τράπεζα Θεμάτων, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη δυσκολία των τελικών Εξετάσεων.

Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι το σχολικό έτος 2023 - 2024 η Β΄ Λυκείου θα έχει νέο πρόγραμμα σπουδών με νέα ύλη!

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Α’ Λυκείου είναι ειδικά διαμορφωμένο ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κάθε μαθητή.
Ομάδες εμπέδωσης - αξιολόγησης
Διευρύνουμε την κλίση και την επιλογή των παιδιών σε θετικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες με τα μαθήματα εξειδίκευσης και εμπέδωσης.
Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα στο παιδί να ανακαλύψει τις κλίσεις του και να αξιολογήσει τις δυνατότητες του.

Στην αξιολόγηση διαπιστώνουμε το επίπεδο γνώσεων , εντοπίζουμε τις ελλείψεις και τις αδυναμίες των μαθητών.

Εστιάζουμε στην άμεση αναπλήρωση των κενών και επίλυση των αποριών τους.

Ελέγχουμε τη πρόοδό τους.

Θεματικοί κύκλοι μαθημάτων Υποδομής

Μαθήματα στήριξης και ενίσχυσης της σχολικής απόδοσης στα μαθήματα:
Νεοελληνική Γλώσσα, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, Αρχαία.


Θεματικοί κύκλοι μαθημάτων Υποδομής σύμφωνα με την επιθυμία των μαθητών - μαθητριών που αφορά την μελλοντική επιλογή Προσανατολισμού, ( Ανθρωπιστικές ή Θετικές Σπουδές )