Β΄ Λυκείου
Μικτό πρόγραμμα Σπουδών.
Θεματικοί κύκλοι μαθημάτων Υποδομής ανά Επιστημονικό πεδίο.
Μαθήματα στήριξης και ενίσχυσης της σχολικής απόδοσης.

Για τους υποψήφιους που στοχεύουν σε σχολές υψηλής ζήτησης με ζήλο και υπευθυνότητα, διαθέτουν την απαιτούμενη μαθησιακή υποδομή ή έχουν την συνέπεια και αποφασιστικότητα να την αποκτήσουν , το πρόγραμμα Σπουδών του φροντιστηρίου μας είναι προσαρμοσμένο στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023
Οι μαθητές μας στη Β΄ Λυκείου εντάσσονται στο κατάλληλο τμήμα Διετούς Προετοιμασίας, ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία που θα επιλέξουν στη Γ΄ Λυκείου.

Στόχος είναι, να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τις νέες έννοιες και την επιστημονική ορολογία των μαθημάτων, να ολοκληρώσουν έγκαιρα την ύλη την επόμενη χρονιά και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυξημένης δυσκολίας, όπως αυτά των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι μαθητές κατατάσσονται με βάση την μαθησιακή τους απόδοση σε ομάδες εργασίας, εμπέδωσης , αξιολόγησης και συμμετέχουν 10 ώρες μηνιαία, εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Τράπεζα Θεμάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Β΄ Λυκείου.

Οι διδάσκοντες καθηγητές - καθηγήτριες είναι η πλέον δυνατή και καταξιωμένη ομάδα εκπαιδευτικών στα Νότια Προάστια.
Με την επιστημονική τους κατάρτιση , την εμπειρία τους και την αγάπη για το επάγγελμά τους, καθοδηγούν τους μαθητές στη βέλτιστη απόδοσή τους.

Τα βιβλία των εκδόσεων του φροντιστηρίου μας διανέμονται δωρεάν.

Οι εμπεδώσεις – αξιολογήσεις πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή κατά διάρκεια του χειμερινού προγράμματος.