Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ) εντάσσεται στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, μπορεί να είναι Ημερήσιο ή Εσπερινό και έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

Διάρθρωση Σπουδών στα ΕΠΑΛ

Α΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Είναι τάξη Βασικών Δεξιοτήτων, δηλαδή αποκτώνται γενικές γνώσεις και δεξιότητες και περιλαμβάνει κοινά μαθήματα για όλους τους μαθητές.
Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (22 ώρες), μαθήματα Προσανατολισμού (7 ώρες), 3 μαθήματα Επιλογής (6 ώρες) .
Σύνολο: 35
Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.:

Είναι τάξη Επαγγελματικών Τομέων και διαχωρίζεται σε τομείς σπουδών.
Προαχθέντες μαθητές της Α΄ Τάξης εντάσσονται με αίτησή τους σε όποιο τομέα της Β’ Τάξης επιθυμούν.
Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες) κοινά για όλους τους μαθητές και μαθήματα Επαγγελματικών Τομέων (θεωρητικά και εργαστηριακά)  (23 ώρες).
Σύνολο: 35
Γ΄Τάξη ΕΠΑ.Λ.:

Είναι τάξη Επαγγελματικών Ειδικοτήτων και διαχωρίζεται σε ειδικότητες.
Προαχθέντες μαθητές της Β΄ Τάξης εντάσσονται με αίτησή τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν στη Γ’ Τάξη. Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες) κοινά για όλους τους μαθητές και μαθήματα Ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά) (23 ώρες)
Σύνολο: 35

Από τις εξετάσεις σχ. έτους 2022 , δύο από τα θέματα στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα από Τράπεζα θεμάτων.
Στο φροντιστήριο λειτουργούν τμήματα αποκλειστικά για σπουδαστές των ΕΠΑ.Λ για όλες τις τάξεις, με υποστήριξη στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, σε ευέλικτο και αποδοτικό ( παράδοση μαθήματος - μελέτη ) πρόγραμμα Σπουδών.

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 12 σεπτεμβρίου