Οργανώνουμε το διάβασμά μας και μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε
Πολυχώρος Μελέτης & Μάθησης
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πολυχώρου απευθύνεται σε όλους τους μαθητές Δημοτικού και του Γυμνασίου και περιλαμβάνει καθημερινή μελέτη όλων των μαθημάτων του σχολείου καθώς και ενισχυτική στήριξη για την τόνωση της μαθησιακής εξέλιξης τους.

Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό τους καθοδηγεί στη μελέτη, επιλύει τις απορίες και στο τέλος ελέγχει αν οι μαθητές είναι πλήρως προετοιμασμένοι.

Καλλιέργεια γραπτού και προφορικού λόγου

Καλλιέργεια μαθηματικής σκέψης

Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης

Ενίσχυση της ομαδικότητας και της συνεργασίας

Πολυχώρος Μελέτης - Δημοτικό
Μελέτη - Εμπέδωση, μαθημάτων Δημοτικού
Σε ένα ασφαλή χώρο εξοπλισμένο με σύγχρονα εκπαιδευτικά εποπτικά μέσα, αποτελεί την ιδανική λύση για άρτια, συστηματική και αποτελεσματική μελέτη σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Καθημερινή ουσιαστική προετοιμασία και ενίσχυση.

Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό τους καθοδηγεί στη μελέτη, λύνει απορίες και στο τέλος ελέγχει αν οι μαθητές είναι πλήρως προετοιμασμένοι για το σχολείο.
Οργανώνουμε το διάβασμά μας και μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε
Λύνουμε τις απορίες μας.


Βάζουμε από νωρίς τις βάσεις και κάνουμε τακτικές επαναλήψεις.
Αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα τυχόν μαθησιακές δυσκολίες.

Μελετάμε σε ένα ασφαλές, ζεστό και σύγχρονο περιβάλλον.
Βελτιώνουμε τις σχολικές μας επιδόσεις και την κοινωνικότητά μας.
Τελειώνουμε νωρίς το απόγευμα τα μαθήματά μας και έχουμε ελεύθερο χρόνο
Οι γονείς μας ενημερώνονται καθημερινά.

Αξιολόγηση & Επικοινωνία
Χωρίς την αξιολόγηση δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη.
Γι’ αυτό αξιολογούμε το μαθητή μας καθημερινά, σε όλα τα στάδια της μελέτης του:

Το βαθμό προσήλωσής του στο μάθημα,
τις επιδόσεις του στη γραπτή και προφορική εξέταση,
την προσαρμοστικότητα και τη γενικότερη συμπεριφορά του.

Για όλα αυτά όπως και για τυχόν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο μαθητής ενημερώνονται οι γονείς και οι κηδεμόνες.
Η ενημέρωση γίνεται με τη χρήση του τετραδίου προόδου καθώς και με συχνή επικοινωνία.
Πολυχώρος Μελέτης - Γυμνάσιο
Μελέτη - Εμπέδωση, μαθημάτων ΓυμνασίουΜε ένα πρωτοποριακό μικτό σύστημα, Μάθησης - Μελέτης , οι μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου διδάσκονται, μελετούν, αξιολογούνται καθημερινά.

Η Μελέτη αφορά τη προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας στο σχολείο.

Η Μάθηση στηρίζεται σε ¨φροντιστηριακού¨ τύπου διδασκαλία των βασικών μαθημάτων της τάξης.

Στόχος είναι η οργάνωση του χρόνου, η καθιέρωση μεθοδικότητας στο διάβασμα, η πληρέστερη προετοιμασία για τα διαγωνίσματα τετραμήνου και τις τελικές εξετάσεις, εξασφαλίζοντας άριστη επίδοση στο σχολείο.Η συγκέντρωση, η διάθεση, η οργάνωση, το περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού, επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα της μελέτης του και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα και την εξέλιξη του στο σχολείο.

Προσωπικός χώρος μελέτης με σαφή οριοθέτηση, ειδικά μελετημένος φωτισμός, ξεκούραστη διακόσμηση και απόλυτη ησυχία.

Αξιολόγηση & Επικοινωνία
Χωρίς την αξιολόγηση δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη.
Γι’ αυτό αξιολογούμε το μαθητή μας καθημερινά, σε όλα τα στάδια της μελέτης του:

Το βαθμό προσήλωσής του στο μάθημα,
τις επιδόσεις του στη γραπτή και προφορική εξέταση,
την προσαρμοστικότητα και τη γενικότερη συμπεριφορά του.

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω εργασιών, προφορικών και γραπτών διαγωνισμάτων.

Για όλα αυτά όπως και για τυχόν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο μαθητής ενημερώνονται οι γονείς και οι κηδεμόνες.
Η ενημέρωση γίνεται με τη χρήση ατομικών δελτίων αξιολόγησης καθώς και με συχνή επικοινωνία.