Οργάνωση
Προγράμματα Σπουδών.
Ολιγομελή τμήματα.
Προετοιμασία
Κορυφαίοι καθηγητές.
Εμπέδωση και αξιολόγηση.
Προγράμματα σπουδών για κάθε τάξη , προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του σχολείου και του συστήματος για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Προγράμματα που στοχεύουν στην δημιουργία της κατάλληλης υποδομής ώστε οι μαθητές μας να αντιμετωπίσουν θέματα κάθε επιπέδου και να εκπληρώσουν τους στόχους τους, όσο ψηλά κι αν στοχεύουν!

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, καταρτίζεται από την αρχή της φροντιστηριακής χρονιάς, πλήρες και λεπτομερειακό πρόγραμμα σπουδών και ύλης που τηρείται με προσοχή και ακρίβεια.

Στον Πολυχώρο Γνώσης οραματιζόμαστε το αύριο, σχεδιάζουμε ουσιαστική παιδεία, γνωρίζουμε τους μαθητές μας έναν προς ένα, δημιουργούμε συνθήκες μαθησιακής εξέλιξης.

Με ευέλικτα και συνεχώς εξελισσόμενα προγράμματα Σπουδών οδηγούμε τον ¨μαθητή¨ σε ¨υποψήφιο¨, έτσι ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος στη πρόκληση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όποια μορφή κι αν έχουν, με τη μέγιστη πιθανότητα επιτυχίας.
Η δική μας εκπαιδευτική πρόταση στηρίζεται:
Στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων του κάθε μαθητή ξεχωριστά, μέσα από τις Ομάδες Εμπέδωσης και Αξιολόγησης.


Οι μαθητές κατατάσσονται σε ομάδες εμπέδωσης, αξιολόγησης με βάση τη μαθησιακή τους απόδοση.
Καθηγητές - Mαθητές μία Ομάδα
Ο καθηγητής δεν είναι "μεταφορέας γνώσεων ", αλλά συντονιστής δράσης της ομάδας.
Επιβλέπει, παρακινεί την ομάδα, δίνει συμβουλές, λύνει απορίες αλλά και μαθαίνει από τα παιδιά στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης.
Αυτό το μοντέλο της συνεργατικής μάθησης ενεργοποιεί τα μέλη της ομάδας για την κατάκτηση της ΓΝώΣΗς και την αξιοποίησή της.
Μέσα από την αντιπαράθεση των απόψεων και των ιδεών με τους συμμαθητές τους, το ενδιαφέρον τους για μάθηση είναι έντονο και ενισχύεται η κριτική τους σκέψη.
Οι μαθητές γίνονται υπεύθυνοι, συνεργατικοί και δημιουργικοί. Επικοινωνούν με άλλα άτομα, αλληλοβοηθούνται και οδηγούνται σε μια μελλοντικά αποδεκτή συμπεριφορά.
Η μέγιστη ανάπτυξη των παιδιών επιτυγχάνεται με την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία.
Ενημέρωση γονέων
Η συνεργασία με τους γονείς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του έργου του φροντιστηρίου μας.

Συμμεριζόμαστε την αγωνία των γονέων και την απαίτησή τους για πλήρη, σαφή και ειλικρινή ενημέρωση για των πρόοδο των παιδιών τους.
Είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια που καταβάλλουν για το καλύτερο μέλλον των παιδιών τους.
Οι γονείς ενημερώνονται τηλεφωνικώς ή εγγράφως:

Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή.

Σε περίπτωση επανειλημμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Σε περίπτωση που επανειλημμένα παραμελεί τη μελέτη του.
Ενημερωτικές συγκεντρώσεις γονέων
Σε πρώτη συνάντηση των γονέων των νέων μαθητών με τον Διευθυντή εκπαίδευσης, στην αρχή του σχολικού έτους, οι γονείς ενημερώνονται για τα κύρια χαρακτηριστικά, τη φυσιογνωμία, τους θεσμούς και τη λειτουργία του φροντιστηρίου. Πραγματοποιούνται επίσης δύο συγκεντρώσεις γονέων, Νοέμβριο και Μάρτιο, τάξεων ή τμημάτων, για να κατατοπίζονται οι γονείς από τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση σε ειδικά παιδαγωγικά θέματα.
Με απόφαση της Διεύθυνσης πραγματοποιούνται ειδικές συναντήσεις γονέων με μέλη του διδακτικού προσωπικού, για να συζητηθούν ειδικά προβλήματα παιδιών που έχουν να κάνουν με ιδιαίτερες δυσκολίες τους στο μαθησιακό, συναισθηματικό ή κοινωνικό τομέα.

Ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης

Σε μια on-line πλατφόρμα μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, διοικητικό προσωπικό και διεύθυνση. Η άμεση επικοινωνία, η διαρκής πληροφόρηση αναβαθμίζουν συνολικά την επικοινωνία μας.
Καλύπτεται όλη η πληροφόρησή σας: Βαθμολογίες & Απουσίες, Σύστημα e-Learning, Repository εγγράφων, Αποστολή e-mail & SMS, στατιστικά στοιχεία και ότι άλλο φανταστείτε βρίσκονται άψογα οργανωμένα και άμεσα ανακτήσιμα.
Διαγωνίσματα
Το φροντιστήριό μας έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσομοίωσης διαγωνισμάτων για όλες τις τάξεις με την ανάλογη διαβάθμιση έτσι ώστε οι μαθητές μας να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για τις εξετάσεις.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα εμπέδωσης και αξιολόγησης της ύλης σε κάθε μάθημα.
Διαγωνίσματα εξοικείωσης - προσομοίωσης εξετάσεων και τα διαγωνίσματα της Ο.Ε.Φ.Ε
Η διεξαγωγή διαγωνισμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους καθηγητές.

Ο μαθητής εξοικειώνεται με τη διαδικασία, στην οποία θα κληθεί να συμμετάσχει στο σχολείο και στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Αποκτά εμπειρία, μαθαίνει να διαχειρίζεται καλύτερα το χρόνο του, εντοπίζει τα σημεία της ύλης που δεν έχει κατανοήσει. Έτσι θωρακίζει την αυτοπεποίθησή του και αποβάλει το άγχος.

Ο καθηγητής λαμβάνει τις απαραίτητες αποδείξεις για το πόσο καλά κατανοούν οι μαθητές τη διδακτέα ύλη και κατά πόσο είναι σε θέση να αναπαράγουν τη γνώση όπως απαιτείται στις εξετάσεις.

Διαπιστώνει λοιπόν το επίπεδο γνώσεων , εντοπίζει τις ελλείψεις και τις αδυναμίες των μαθητών και εστιάζει στην άμεση αναπλήρωση των κενών και επίλυσή των αποριών τους.


Η εξατομικευμένη στρατηγική διαχείρησης και προετοιμασίας κάθε μαθητή, κάθε μαθήτριας, έχει ως αποτέλεσμα οι ομάδες εργασίας να αναδιαμορφώνονται με βάση τις επιδόσεις στις γραπτές δοκιμασίες του φροντιστηρίου μας, αλλά και τη γενικότερη παρουσία στο τμήμα.
Έχουμε ό,τι χρειάζεται, έχεις ό,τι χρειάζεσαι..