Ο Πολυχώρος ΓνώΣΗς διαθέτει, μέσω Διαδικτύου, πρόσβαση σε μεγάλο φάσμα ηλεκτρονικών πηγών όπως οι εκδόσεις του φροντιστηρίου, λύσεις των ασκήσεων, βιβλία, βιβλιογραφικές βάσεις, ψηφιακές συλλογές και θεματικές πύλες, με στόχο τη διευκόλυνση της μελέτης, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μαθητών μας.
Για την είσοδο στη βιβλιοθήκη θα χρειαστείτε κωδικό πρόσβασης. Ενημερωθείτε στη Γραμματεία του φροντιστηρίου για τον κωδικό."Με ζήλο επιμονή και υπομονή, κατακτώ τη ΓΝώΣΗ"
Ποτέ να μη σκεφτείς οτι:
"Σε ένα χρόνο από τώρα μακάρι να είχα ξεκινήσει σήμερα"

Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Α΄ Λυκείου

Εκπαιδευτικό υλικό


Β΄ Λυκείου

Εκπαιδευτικό υλικό


Γ΄ Λυκείου

Εκπαιδευτικό υλικό


Menu

Εκδόσεις

Δείγμα τίτλων βιβλίων που διανέμονται δωρεάν στους μαθητές μας